Archive for November 2012

Sequence in MS SQL Server 2012

Microsoft SQL Server 2012 je pored ostalog doneo i SEQUENCE objekat koji oni koji su se bavili Oracle-om već poznaju. SEQUENCE objekat se najčešće koristi za dobijanje vrednosti  za surogat key u tabelama tj. najčešće se koristi na isti način kao što se koristi IDENTITY.

Read more

%d bloggers like this: