Archive for November 2013

Goran Milanov na PMI Forumu u Zagrebu 2013

U Zagrebu je 13.11 i 14.11.2013 održan PMI Forum, u organizaciji PMI Udruge Hrvatske, čija je tema vodilja bila “Agilno vođenje projekata – da ili ne?”

Na PMI Forumu sam 13.11.2013 održao predkonferencijski dan sa radnim naslovom “Quo vadis?” a koji se je bazirao na komparativnoj analizi Microsoft Solution Framework-a, kao predstavnika iterativnih metodologija i Scrum-a kao predstavnika agilnih metodologija.

Read more

Microsoft Power BI za Office 365

Microsoft je zadnjih godina, pored toga što je puno radio na raznim tehnologijama koje su podrška razvoju Data Warehouse-a i sistema Poslovne Inteligencije, takođe radio i na tehnologijama koje služe za  prezentaciju podataka sistema Poslovne Inteligencije (BI). Za očekivati je bilo da će se pojaviti i tehnologije koje donose izuzetan prezentacioni nivo i lakoću korišćenja na Office 365.

Read more

%d bloggers like this: