Microsoft Power BI za Office 365

Microsoft je zadnjih godina, pored toga što je puno radio na raznim tehnologijama koje su podrška razvoju Data Warehouse-a i sistema Poslovne Inteligencije, takođe radio i na tehnologijama koje služe za  prezentaciju podataka sistema Poslovne Inteligencije (BI). Za očekivati je bilo da će se pojaviti i tehnologije koje donose izuzetan prezentacioni nivo i lakoću korišćenja na Office 365.

 Linkovi za preuzimanje objavljenih članaka u novembarskom broju PC Press-a:

 Microsoft Power BI za Office 365

 Kvalitetnom analizom do poslovnog uspeha

Microsoft Power BI za Office 365, trenutno u Preview verziji, je kolekcija novih funcionalnosti, aplikacija, unapređenja i servisa koja omogućava izuzetnu vizualizaciju podataka, deljenje pogleda na podatke i samih izvora podataka.

Novine koje čine Power BI za Office 365 se mogu podeliti na unapređenja za Excel 2013 i funkcionalnosti Power BI Portala za Office 365.

Power Query

Power Query je pored Power Pivot-a i Power View-a još jedno Self-Service business intelligence proširenje za Excel 2013 a čija se instalacija download-uje sa Microsoft sajta. Instalira se lokalno na klijentskom računaru na kome je već instaliran Excel 2013. Krajnjim korisnicima omogućava vrlo intuitivno kombinovanje i istraživanje podataka iz širokog spektra izvora kao što su  relacioni podaci, struktuirani i polu struktuirani podaci, podaci Microsoft Active Directory-ja, OData, Web, Hadoop, Azure Marketplace itd. Power Query takođe omogućava istraživanje javnih podataka iz izvora kao što je Wikipedia.

Off365PBI_1

Wikipedia kao izvor podataka za Power Query

Osnovna uloga Power Query-ja je da objedinjuje podatke iz različitih izvora i omogući njihovo čišćenje i prilagođavanje, kreiranje pogleda na podatke (Custom Views) i pripremu podataka za dalje modeliranje i analizu u alatima kao što su Power Pivot i Pover View.

Osnovna uloga Power Query-ja je da objedinjuje podatke iz različitih izvora i omogući njihovo čišćenje i prilagođavanje, kreiranje pogleda na podatke (Custom Views) i pripremu podataka za dalje modeliranje i analizu u alatima kao što su Power Pivot i Pover View.

Off365PBI_2

Power Query – Query Editor

Nakon konektovanja na željene izvore podataka, filtriranja, oblikovanja i transformisanja podataka, moguće je metapodatke rezultujućeg dataset-a, koji su definisani Power Query upitima, objaviti za sve korisnike ili određen set korisnika, konkretnog poslovnog sistema, na Power BI Data Catalogue-u koji je deo Power BI funkcionalnosti Office 365 portala. Korišćenjem funkcionalnosti Manage Data Portal-a, koji je takođe deo Power BI funkcionalnosti Office 365 portala, se definišu friendly names, descriptions, i URL za pristup Power Query-ju koga želimo da objavimo preko Office 365 portala.

Power Map

Standardni prikaz na mapama, kad je Excel 2013 u pitanju, se je do sad bazirao na 2D Bing mapama u Power View-u. Power Map, još jedno Self-Service business intelligence proširenje za Excel 2013, to menja i uvodi nas u 3D svet mapa i vizualizacije podataka. Sa Power Map-om se ne kreće od standardne mape sveta već od globusa.

Off365PBI_3

Power Map u akciji

Moguće je kreiranje više različitih pogleda na podatke i prikaz geo-političkih celina po zemljama, regionima, poštanskom broju itd… Power Map podržava i kalkulisane kolone i sakrivene kolone u Power Pivot modelima.

Podatke je moguće vizualizovati na globusu ili flat mapi da bi se po potrebi izbegao vizuelni uticaj zakrivljenog horizonta na percepciju osobe koja analizira podatke.

Power Map ide korak dalje, kad je vizualizacija podataka na mapama, i omogućava kreiranje video ture tj. vrlo efektnog prikaza promena na podacima u zavisnosti od vremenske ose ili nekog drugog promenjivog atributa podataka. Kreirani video se može optimizovati za mobilne uređaje (360p), tablete/laptopove/desktop računare (720p), i HD Display-e (1080p). Ovako kreirane video ture kroz podatke je moguće deliti na bilo koji način uključujući Office 365 portal, PowerPoint i social media.

Power Map se instalira lokalno na klijentskom računaru na kome je već instaliran Excel 2013 a instalacioni paket se download-uje sa Microsoft sajta.

Power BI for Office 365

Power BI funkcionalnosti na Office 365 portalu se instaliraju sa početne strane portala pokretanjem Setup opcije. Nakon završetka instalacije na Team Site Contents-ima će se pojaviti Power BI content čijim pokretanjem se dolazi do Power BI Portala na Office 365.

Off365PBI_4

Power BI portal na Office 365

Power BI portal omogućava objavljivanje i deljenje sadržaja kreiranih kroz Excel 2013, Power Pivot, Power View ali takođe i metapodataka o izvorima podataka (data sources) i query-jima kreiranim kroz Power Query.

Objavljeni Excel woorkbook-ovi se mogu pregledavati i menjati ili kroz Office Web Apps Excel ili kroz Excel 2013 koji je instaliran lokalno.

Još jedna novina koju donosi Power BI for Office 365 je i mogućnost prikaza Power View izveštaja korišćenjem HTML5 pored dosadašnjeg Silverlight prikaza.

Power BI Q&A

Power BI Q&A je nova tehnologija koja je deo Power BI-ja za Office 365 i u u Preview verziji radi sa nekoliko gotovih primera čisto da naslutimo šta se sprema. Omogućava da svako može na jednostavan način da istražuje podatke korišćenjem maternjeg jezika. Na, za sad dostupnim primerima, Power BI Q&A se može testirati samo postavljanjem upita na maternjem Engleskom jeziku. Nažalost još uvek ne mogu da se kreiraju i postavljaju sopstvene strukture podataka. Po oskudnim informacijama, do kojih se trenutno može doći, u pozadini su  Power Pivot strukture podataka koja su optimizovane za rad sa Power BI Q&A.

Upiti se postavljaju u formatu rečenica kao što su:

–          Show count of gold medals in London by Countryes,

–          Which medals did Jim Thorpe win and for what sport

–          Show sports and disciplines for Athens 1896 Olympics

–          Show a list of drinks with price that includes gin or lemon

Podaci i način vizualizacije podataka će se dinamički menjati u zavisnosti od upita koji je postavljen.

Off365PBI_5

Power Bi Q&A

Rezultat upita su vizualizovani podaci u formi tabele, grafikona ili mape. Vizualizacija je interaktivna i prilagođava se postavljenom upitu ali se uvek može izabrati drugačiji način prikaza podataka. Pošto se za vizualizaciju podataka koristi Power View, moguće je uraditi i dodatno filtriranje podataka kroz njegove funkcionalnosti.

Način virtualizacije podataka se može izabrati i samim upitom. Primeri za to su:

–          for each hour and item, show the total sales of vodka as a line chart

–          Show a list of liquors that fall under the vodka category

–          List Olympic editions sorted by year ascending

–          Count of medals by country as a map

Mašina za dinamičko pretraživanje i dimamička virtualizacije podataka deluju izuzetno moćno i definitivno je nešto što pomera granice korišćenja BI sistema.

Power BI Windows Store App

Za potrebe pristupa Power BI reportima sa mobilnih uređaja realizovana je i Power BI Windows Store App koja je besplatna i može se download-ovati sa Windows Store-a.

Off365PBI_6

Power BI Windows Store App

Aplikacija omogućava korisniku da sa svog mobilnog uređaja bude konektovan na svoje važne poslovne informacije koje su objavljene preko Office 365 Power BI portala. Sa Power BI aplikacijom je moguće koristiti Excel i Power View sadržaje na svim Windows 8 ili Windows RT tabletima ili PC-jima uključujući i Surface. Takođe je moguć i upload Excel woorkbook-ova na Office 365 SharePoint Online i njihovo objavljivanje i deljenje sa drugim zaposlenima u konkretnom poslovnom sistemu.

Zaključak

Sve u svemu, Microsoft Power BI za Office 365 je skup toliko novih, različitih i izuzetnih tehnologija da je veoma nezahvalno pokušavati predvideti koliko će daleko da odu ove tehnologije kako u njihovom razvoju tako i u načinima njihove implementacije.

Verujem da sve novine koje su u ovom tekstu pomenute, a i one koje nisu, zaslužuju da im ljudi koji se bave razvojem i korišćenjem BI sistema posvete punu pažnju i dosta vremena. Siguran sam da će vredeti.

Što se mene lično tiče, ja jedva čekam punu verziju Power BI Q&A 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: