Archive for April 2014

MS NetWork 4

U Banji Vrućici u Tesliću je 14 i 15.04.2014 održana najveća poslovno-tehnološka konferencija u Bosni i Hercegovini, MS NetWork 4.

Read more

Power BI for Office 365 – Install

Pokrenuli ste “setup” za Office 365 i prošli kroz proceduru, nakon čega ste dobili administrativi portal vaše organizacije. Da li odmah imate instaliran Power BI za Office 365 ili ga treba doinstalirati?

Read more

Power BI for Office 365 – Delete Shared Query

Napravili ste svoj Power Query i objavili ste ga na Office 365 Power BI portalu da bi i ostali u vašoj organizaciji mogli da ga koriste. Sad se postavlja pitanje kako ga ukloniti kad vam više ne treba?

Read more

Izračunavanja korišćenjem formula u meta podacima

Vrlo često se formule za razliičita izračunavanja nad podacima, obično finansijskim, smeštavaju kao meta podaci u tabele na SQL Serveru. To podrazumeva da postoji logika koja dinamički može da zameni promenjive u tim forrmulama i uradi potrebna izračunavanja nad nekim skupom podataka iz jedne ili više tabela.

Read more

Power BI for Office 365 – Shared Query

Napravili ste svoj Power Query i sad želite da ga podelite sa ostalim korisnicima u svojoj organizaciji. Kako to uraditi?

Read more

Goran Milanov na konferenciji Tarabica 2014

U Beogradu je, na Univerzitetu Singidunum, 05.04.2014 održana community konferencija Tarabica 2014 sa preko 30 predavanja u 13 trekova.

Read more

%d bloggers like this: