Power BI for Office 365 – Shared Query

Napravili ste svoj Power Query i sad želite da ga podelite sa ostalim korisnicima u svojoj organizaciji. Kako to uraditi?

Prvo proverite da li ste povezani sa svojim Office 365 Power BI portalom tako što ćete u “POWER QUERY” meniju u grupi opcija “Organization” proveriti da li imate “Signe In” ili “Signe Out” opciju. Ako imate “Signe In” opciju, onda niste konektovani na svoj Office 365 Power BI Portal pa levim tasterom miša kliknite na “Signe In” (slika 1).

PowBISharedQ_1

Slika 1. “Signe In” opcija za konektovanje iz Excel-a na Office 365 Power BI Portal

Na formi za pokretanje procedure za prijavljivanje na Office 365 Power BI Portal kliknite mišem na taster  “Signe In” (slika 2).

PowBISharedQ_2

Slika 2. Forma za pokretanje “Signe In” procedure

U formi za logovanje, koja će se pojaviti, unesite svoj username i password i potvrdite unos tasterom “Signe In” (slika 3).

PowBISharedQ_3

Slika 3. Forma za logovanje na Office 365 Power BI Portal iz Excel-a

Nakon logovanja će se u meniju umesto “Signe In” pojaviti opcija “Signe Out” (slika 4).

PowBISharedQ_4

Slika 4. Opcija “Sign Out”

Da bi ste svoj Power Query učinili deljivim tj. objavili na Office 365 Power BI portalu vaše organizacije,  stanite mišem, u Workbook Queries, na konkretan query koji želite da objavite i zatim u preview formi izaverite opciju “SHARE” (slika 5).

PowBISharedQ_5

Slika 5. Opcija “SHARE” u preview formi Power Queri-ja

Zatim unesite naziv i opis pod kojim želite da vaš Query bude objavljen i kliknite na taster “Share a Copy” (slika 6).

PowBISharedQ_6

Slika 6. Forma za objavljivanje query-ja

Vaš query će se zatim pojaviti na vašem Office Power BI Portalu (My Power BI > data > my queries) kao što se može videti na slici 7.

PowBISharedQ_7

Slika 7. Power Query-ji koji su objavljeni na Office 365 Power BI Portalu

Tako objavljen Query će biti vidljiv u okviru vaše organizacije i do njega se može, iz Excel-a, doći preko opcije “Online Search” kao [to je dato na slici 8.

PowBISharedQ_8

Slika 8. Objavljeni query u “Online Search”

Power BI for Office 365 – Delete Shared Query

Leave a Reply

%d bloggers like this: