Power BI for Office 365 – Delete Shared Query

Napravili ste svoj Power Query i objavili ste ga na Office 365 Power BI portalu da bi i ostali u vašoj organizaciji mogli da ga koriste. Sad se postavlja pitanje kako ga ukloniti kad vam više ne treba?

Prvo proverite da li ste povezani sa svojim Office 365 Power BI portalom tako što ćete u “POWER QUERY” meniju u grupi opcija “Organization” proveriti da li imate “Signe In” ili “Signe Out” opciju. Ako imate “Signe In” opciju, onda niste konektovani na svoj Office 365 Power BI Portal pa levim tasterom miša kliknite na “Signe In” (slika 1).

PowBISharedQ_1

Slika 1. “Signe In” opcija za konektovanje iz Excel-a na Office 365 Power BI Portal

Na formi za pokretanje procedure za prijavljivanje na Office 365 Power BI Portal kliknite mišem na taster  “Signe In” (slika 2).

PowBISharedQ_2

Slika 2. Forma za pokretanje “Signe In” procedure

U formi za logovanje, koja će se pojaviti, unesite svoj username i password i potvrdite unos tasterom “Signe In” (slika 3).

PowBISharedQ_3

Slika 3. Forma za logovanje na Office 365 Power BI Portal iz Excel-a

Nakon logovanja će se u meniju umesto “Signe In” pojaviti opcija “Signe Out” (slika 4).

PowBISharedQ_4

Slika 4. Opcija “Sign Out”

Zatim u “POWER QUERY” meniju u grupi opcija ”Manage Queries” izaberite opciju “Shared” (slika 5).

PowBISharedQD_5

Slika 5. Opcija “Shared” menija “POWER QUERY”

Zatim stanite mišem, u Shared Queries, na konkretan query koji želite da uklonite sa Office 365 Power BI portala i zatim u preview formi izaverite opciju “DELETE” (slika 6).

PowBISharedQD_6

Slika 6. Opcija “DELETE” u preview formi Shared Queri-ja

Zatim potvrdite brisanje (slika 7) i query koji ste bili objavili na Office 365 Power BI portalu će biti uklonjen.

PowBISharedQD_7

Slika 7. Potvrda uklanjanja objavljenog query-ja sa Office 365 Power BI portala

Power BI for Office 365 – Shared Query

Leave a Reply

%d bloggers like this: