Power BI for Office 365 – Install

Pokrenuli ste “setup” za Office 365 i prošli kroz proceduru, nakon čega ste dobili administrativi portal vaše organizacije. Da li odmah imate instaliran Power BI za Office 365 ili ga treba doinstalirati?

Da bi uopšte razmišljali o Power BI funkcionalnostima Office-a 365 potrebno je da vam je startovan SharePoint servis. Da bi ste to postigli potrebno je da pokrenete setup proceduru na administrativnom portalu vaše organizacije (slika 1).

O365PBI_1

Slika 1. Pokretanje setu procedure za instalaciju u podešavanje servisa

Dostupne su dve setup procedure: jednostavna, kojom se u par klikova startju servisi i druga, ako imate potrebu da pokrenete i podešavate directory servise ili migrirate email.

Nakon podešavanja i startovanja servisa možete da pokrenete administrativni portal vašeg SharePoint servisa (slika 2).

O365PBI_2

Slika 2. Pokretanje SharePoint administrativnog portala

Na vašem SharePoint adminstrativnom portalu imate URL-ove preko kojih možete da pristupate vašem  SharPoint portalu (slika 3).

O365PBI_3

Slika 3. SharePoint administrativni portal

PowerBI za Office 365 servis nije odmah instaliran i porenut sa instalacijom vašeg SharePoint servisa. Morate ga doinstalirati sa “Power Bi for Office 365” sajta (slika 4).

O365PBI_4

Slika 4. “Power Bi for Office 365” sajt

Nakon završene instalacije, servis “Power Bi for Office 365” će se pojaviti i na administrativnom portalu Office-a 365 vaše organnizacije (slika 5).

O365PBI_5

Slika 5. Power Bi for Office 365 na administrativom portalu

Neophodno je, pre nego što nastavite sa radom, da na administrativnom portalu vaše organizacije aktivirate vaše licence za “Power Bi for Office 365” (slika 6).

O365PBI_6

Slika 6. Aktiviranje licenci za “Power Bi for Office 365”

Power BI se je pojavio kao opcija i u Admin meniju vašeg administrativnog  sajta (slika 7).

O365PBI_7

Slika 7. “Power BI” opcja Admin menija administrativnog portala

Izborom ove opcije se dolazi do Power BI administrativnog portala (slika 8).

O365PBI_8

Slika 8. Power BI administrativni portal

Da bi dobili Power BI library na vašem SharPoint portalu neophodno je da ga dodate kroz “Site Contents” opciju vertikalnog menija Sharepoint portala (slika 9).

O365PBI_9

Slika 9. Dodavanje Power BI library-ja na Office 365 SharePoint portal

Power BI opcija će se iza dodavanja Power BI library-ja pojaviti i u vertikalnom meniju SharePoint portala (slika 10).

O365PBI_10

Slika 10. Opcija “Power BI” vertikalnog menija SharePoint portala

Izborom opcije “Power BI” vertikalnog menija SharePoint portala dolazi se do Power BI sajta (slika 11).

O365PBI_11

Slika 11. Power BI portal

Leave a Reply

%d bloggers like this: