Scrum kurs (basic)

Smatram da je edukacija najbitnija da bi imali kvalitet. S tim u vezi ja i moj prijatelj Miroslav Aničin smo odlučili da u saradnji sa izuzetnom školom Eccentrix iz Beograda pokrenemo seriju kurseva o Scrum-u. Prvi u nizu je kurs Scrum basic.

Prijavite se na: http://www.eccentrix.rs/kursevi/novi-kursevi/scrum-basic

Zadnjih godina, kad je reč o projektima razvoja softverskih rešenja, se veoma često pominje Scrum.  Iako se o Scrum-u obično priča i piše u superlativima, ipak postoje različita mišljenja počev od toga da je rešenje za sve probleme pa do toga da ne donosi ništa novo i da ga je kad vam je to najviše potrebno, nemoguće upotrebiti. Da bi Scrum mogao da se sagleda u realnom svetlu, prvo ga treba upoznati onankvim kakvim su ga definisali njegovi autori. Ovaj kurs je tome namenjen.

Scrum Basic takođe priprema polaznike za polaganje ispita za Scrum Master-a PSM I.

Trajanje: 1 dan/ 8 časova ili 2 dana/ 4 sata

Predavači:

Miroslav Aničin

Izuzetno dinamičan, energičan i motivisani izvršioc i praktičar sa 20 + godina iskustva u Project Management-u, Business Process Management-u, Business Analizi, Enterprise Architecture metodologijama i ERP implementaciji na raznim projektima. Rezultatima orijentisani vizionar koji je pokazao sposobnost da uspešno projektuje strategije i stvara inovativne i ekonomične pristupe upravljanju i unapređenju poslovnih procesa na korporativnim projektima. Proaktivan, snalažljiv kao član tima i lider u različitim timovima profesionalaca sa dugogodišnjim menadžerskim, motivacionim i liderskim veštinama.

Sertifikati:

Certified Project Management Professional – PMP
Certified Business Analysis Professional – CBAP
Certified Scrum Master – CSM
Certified Scrum Product Owner – CSPO
Certified Six Sigma White Belt
Experienced in ASAP Project Methodology, Enterprise Architecture frameworks, Business Process Management

Goran Milanov

Microsoft MVP za MS SQL Server. Sa Microsoft SQL Serverom produkciono je angažovan još od verzije 6.5. Zone rada i interesovanja su mu DataWarehouse i BI sistemi i Microsoft SQL Server servisi: SSAS, SSRS, SSIS, MDS, DQS. U svom radnom veku je učestvovao na realizaciji mnogih softverskih projekata, različitog obima, u različitim ulogama. Više puta je bio i formalni menadžer softverskim razvojnim timovima. Pored tema vezanih za MS SQL Server piše blog i objavljuje naučne radove na teme vezane za agilne metodologije i njihovu komparaciju sa tradicionalnim metodologijama za upravljanje razvojnim projektima. Sertifikovani je Scrum Master (PSM I) na scrum.org.

Agenda kursa :

Modul 1: Istorijat metodologija

Poglavlje daje osnovne informacije o istorijatu metodologija za upravljanje projektima za razvoj softverskih proizvoda (Vodopad metodologija, Spiralne metodologije, Iterativne metodologije) i daje uvod u agilne metodologije i Scrum kroz predstavljanje Scrum Manifesta i agilnih principa koji na koje se agilno oslanja i na njima se bazira.

Modul 2: Scrum model procesa

Poglavlje daje osnovne informacije o modelu procesa u Scrum-u, osnovnim elementima procesa i aktivnostima. Poglavlje odgovara na pitanja kao što su: Šta je Sprint, koliko traje, ko učestvuje, ko je za šta odgovoran itd.

Modul 3: Scrum principi

Poglavlje daje osnovne informacije o principima kao što su Transparentnost, Praćenje, Prilagiđavanje a na kojima se bazira Scrum.

Modul 4: Scrum tim

Poglavlje daje osnovne informacije o rolama u Scrum timu: Product Owner, Scrum Master, Development Team, nihovim aktivnostima i odgovornostima. Poglavlje daje i odgovore na pitanja kao što su: Koliko je veliki Scrum tim, koja znanja i veštine treba da ima Scrum tim, kako se upravlja sa više Scrum timova na istom projektu (Scrum of Scrums) itd.

Modul 5: Scrum događaji

Poglavlje daje osnovne informacije definisanim događajima (sastancima) u Scrum-u: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective. Poglavlje daje odgovore na pitanja kao što su: ko učestvuje na kojim sastancima, koliko traju sastanci, ko šta radi na sastancima, kako se dolazi do velocity-ja tima, šta je Sprint poker i kako se radi procena onoga što treba uraditi…

Modul 6: Scrum artefakti

Poglavlje daje osnovne informacije o artefaktima u Scrum-u: Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done… Poglavje daje i informacije o tome kako se piše Scrum dokumentacija, kako se prati napredak projekta, šta je Scrum tabla itd…

Modul 7: Činjenice i zablude o Scrum-u

Dosta se piše i priča o Scrum-u. Mnogo je dobrih a nažalost i pogrešnih informacija. Poglavlje daje presek najčešćih zabluda i činjenica o Scrum-u.

Modul 8: Kada koristiti Scrum a kada tradicionalne metodologije

Scrum nije univerzalna metodologija koja daje odgovor na sve probleme u praksi. Poglavlje daje osnovne smernice o tome kad ima smisla koristiti Scrum a kad ne.

Leave a Reply

%d bloggers like this: