Microsoft NetWork 6

Od 18 do 20.04.2016 je u Neumu, u Bosni i Hercegovini, održana, uvek izuzetna i meni draga, konferencija Microsoft NetWork na kojoj sam i ja učestvovao u svojstvu predavača. Konferencija je po svemu prevazišla sve prethodne i ja sam zahvalan organizatoru što me je pozvao i publici koja me je slušala. Nadam se da sam i ja ispunio njihova očekivanja.

Tema

SQL Server 2016 Row-level security & Dynamic Data Masking

Abstrakt
SQL Server 2016 donosi dosta unapređenja u sigurnosti i privatnosti. Cilj sesije je da predstavi ta unapređenja.

Prezentacija i skriptovi

MS Network 6

Leave a Reply

%d bloggers like this: