Archive for Agile

MythBuster vs Agile – Mit 1: Ako upoređujemo Agilne metodologije sa tradicionalnim Agilno je uvek superiornije

Od kad se je počelo sa razvojem softvera, tako što se je dvoje ili više ljudi okupilo da bi zajedno radili na razvoju nekog softverskih rešenja, a pogotovu sa komercijalizacijom softverskih proizvoda, postojala je potreba za organizovanjem rada tih ljudi, grupisanjem određenog skupa procesa u sistem koji je nazivan nekim imenom kome je dodavana reč procesi,  metodologija ili u nekim slučajevima framework. Read more

%d bloggers like this: