Archive for Microsoft SQL Server

Tabular data model

Sa pojavom PowerPivot-a za Excel poslovni analitičari, koji su pre toga koristili pivoting na samom Excelu a nisu imali snagu Analysis Services-a, dobili su mogućnost da sami analiziraju veliki broj redova koji je mnogo veći od broja redova koje može da obrađuje sam Excel. To je omogućila xVelocity tehnologija iza koje stoji mogućnost obrade podataka u memoriji i to po kolonama a ne po redovima.

Read more

SQL Server .pdf Full-Text Search

Kad su CMS sistemi u pitanju vrlo često je potrebno realizovati pretragu po tekstu .pdf dokumenata koji su objavljeni na konkretnom sajtu. Najjednostavniji je način da se takvi dokumenti smeštavaju na MS SQL Server i omogući Full-Text Search po takvim dokumentima. SQL Server inicijalno nema podršku za indeksiranje .pdf fajlova ali ju je lako obezbediti.

Read more

Sequence in MS SQL Server 2012

Microsoft SQL Server 2012 je pored ostalog doneo i SEQUENCE objekat koji oni koji su se bavili Oracle-om već poznaju. SEQUENCE objekat se najčešće koristi za dobijanje vrednosti  za surogat key u tabelama tj. najčešće se koristi na isti način kao što se koristi IDENTITY.

Read more

Nove funkcije za konvertovanje podataka u MS SQL Serveru 2012

Za konvertovanja tipova podataka na MS SQL Server-u se obično koriste dve funkcije CAST i CONVERT ali se je pokazalo da korišćenje tih funkcija nije baš uvek udobno. Zato MS SQL Server 2012 donosi neke novine.

Read more

%d bloggers like this: