Archive for Microsoft SQL Server

SQL Server Database Project na VS 2012

SQL Server Database Project template se koristi za kreiranje database projekata u Visual Studi-u a kroz koje se kreiraju database objekti i radi njihov deploy na MS SQL Server na razvojnm, testnom ili produkcionom okruženju. Database Project-i takođe omogućavaju komparaciju objekata u okviru različitih projekata ili komparaciju objekata na projektu i objekata na konkretoj bazi na MS SQL Serveru.

Read more

Business Intelligence Templates na VS2012

Da bi se dobili Business Intelligence templejti na Visual Studi-u 2012 potrebno je instalirati Microsoft SQL Server Data Tools – Business Intelligence for Visual Studio 2012.

Read more

Dinamičko setovanje za Goal, Status, Trend za KPI na Multidimensional Analysis Services

Pošto su KPI-jevi po svojoj prirodi dosta često podložni promenama, zbog potrebe za stalnim podešavanjima koja zahteva današnje veoma dinamično poslovanje, developeri se često susreću sa neophodnošću realizacije dinamičkog setovanja promenjivih parametara KPI-jeva, u cilju izbegavanja  deployment-a svaki put kad je neophodno da se promene vrednosti parametara KPI-jeva. Obično je najpraktičnije rešenje ono koje uključuje konfiguracionu tabelu iz koje se čitaju vrednosti promenjivih parametara KPI-jeva.

Read more

Tabular data model

Sa pojavom PowerPivot-a za Excel poslovni analitičari, koji su pre toga koristili pivoting na samom Excelu a nisu imali snagu Analysis Services-a, dobili su mogućnost da sami analiziraju veliki broj redova koji je mnogo veći od broja redova koje može da obrađuje sam Excel. To je omogućila xVelocity tehnologija iza koje stoji mogućnost obrade podataka u memoriji i to po kolonama a ne po redovima.

Read more

SQL Server .pdf Full-Text Search

Kad su CMS sistemi u pitanju vrlo često je potrebno realizovati pretragu po tekstu .pdf dokumenata koji su objavljeni na konkretnom sajtu. Najjednostavniji je način da se takvi dokumenti smeštavaju na MS SQL Server i omogući Full-Text Search po takvim dokumentima. SQL Server inicijalno nema podršku za indeksiranje .pdf fajlova ali ju je lako obezbediti.

Read more

Sequence in MS SQL Server 2012

Microsoft SQL Server 2012 je pored ostalog doneo i SEQUENCE objekat koji oni koji su se bavili Oracle-om već poznaju. SEQUENCE objekat se najčešće koristi za dobijanje vrednosti  za surogat key u tabelama tj. najčešće se koristi na isti način kao što se koristi IDENTITY.

Read more

Nove funkcije za konvertovanje podataka u MS SQL Serveru 2012

Za konvertovanja tipova podataka na MS SQL Server-u se obično koriste dve funkcije CAST i CONVERT ali se je pokazalo da korišćenje tih funkcija nije baš uvek udobno. Zato MS SQL Server 2012 donosi neke novine.

Read more

%d bloggers like this: