O meni

Goran Milanov                                                                          PSMI logo

Goran Milanov

Dobro došli na moj blog sajt. Dugi niz godina se bavim IT tehnologijama i verujem da dosta toga imam da kažem. U raznim rolama učestvovao sam na realizaciji raznih razvojnih projekata za veliki broj poslovnih sistema u Srbiji. Trudim se da svoje znanje i iskustvo, kad god je to god moguće, prenosim na sve zainteresovane jer u tom procesu i sam mnogo naučim. Zone interesovanja su mi Microsoft SQL Server i njegovi servisi na kojima se bazira razvoj Data Warehouse i Business Inteligence sistema (SSAS, SSRS, SSIS, MDS, DQS, PowePivot, BISM…). Takođe se interesujem za metodologije za upravljanje razvojnim projektima pogotovu kad su u pitanju Iterativne i Agilne metodologije i njihova komparacija.

Završio sam Master studije sa radom na temu “Realizacija projekata za razvoj sistema za upravljanje master podacima u skladu sa preporukama SCRUM agilne metodologije”.

U  svojstvu predavača učestvovao sam na zadnjih devet Microsoft Sinergija. Teme predavanja su se odnosile na Microsoft SQL Server i njegove servise. Takođe u svojstvu predavača, u organizaciji Microsoft-a ili u svojstvu predavača po pozivu,  držao sam predavnja na više fakulteta u Srbiji a koja su bila na temu SQL Server i razvoj dimenzionih Data Warehouse modela.

Zadnje četiri godine sam jedan od koordinatora Beogradske SQL Server korisničke grupe.

Od aprila 2012 postao sam Microsoft MVP.

Od maja 2014 postao sam sertifikovani Scrum Master.

Nadam se da ćemo se dosta družiti i da ćemo naći mnoge zajedničke teme za razmenu mišljenja.

Kontakt email: gmilanov@live.com

%d bloggers like this: