Da li je potrebna obuka za Scrum?

Nastavljam seriju mojih odgovora na emailove koje sam dobijao i dobijam a odnose se na Scrum. Sledeći email koji prenosim u celini, zajedno sa mojim odgovorima, se odnosi na obuku za Scrum.

Email koji sam dobio:

“Kako čitam više puta – svaki put uočim nešto novo 🙂 Evo ključnog odlomka: “Care should also be taken not to try to apply Scrum if the organization is not ready for it, e.g. if they have not been trained, if their existing way of working hinders the Scrum roles and responsibilities and people are not open to learn. Many times the Scrum Team gets training in Scrum but the company management miss out. It is strongly advised not to start using Scrum until every role has received the necessary training and understands the roles and responsibilities.” Naravno da kod nas nije bilo nikakovog treninga (čak ni self-learning linka), samo se odjednom počelo pričati o backlogu, sprintovima i scrum timovima … bit će tu posla, ako se to želi dobro odraditi. Šta ti misliš o Scrum obuci?”

Moj odgovor na email:

Pravo pitanje/a nije da li treba imati obuku već:

– Ko treba i može da ima obuku,

– Kakva obuka treba da bude,

– Ko treba da drži obuku.

Odgovor na prvo pitanje tj. ko može i treba da ima obuku je vrlo problematično. Top menadžment, računajući i menadžera IT-ja, ne zanima Scrum već rezultati. Podržaće, verujem, bilo koji predlog ako je u skladu sa SMART-om:

http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria

https://www.lehigh.edu/~inhro/documents/SMART_GoalsHandout.pdf

http://sbinformation.about.com/od/businessmanagemen1/a/businessgoals.htm

http://topachievement.com/smart.html

Zatim, većina obrazovanijih menadžera je već edukovana na temu upravljanja timovima. Teorija timova i psihologija timova su oblasti koje se već dugo izučavaju u skladu sa naučnim principima tako da su u nekim formama već u programima pojedinih fakulteta. Ljudima koji su tako obrazovani, pričati o Scrum-u, kao o nečemu revolucionarnom, je blago rečeno neozbiljno.

Dobro, ovo prethodno o obrazovanim menadžerima se ne može baš primeniti kao pravilo i toga smo verujem svi svesni 🙂 Naravno da neće štetiti da se top menadžmentu održi par prezentacija o Scrum-u da bi se upoznali sa suštinom.

Obuku o osnovnim principima Scrum-a treba da imaju Development timovi i funkcionalni menadžment IT-ja a Scrum Master je zadužen da stalno podiže nivo njihovog znanja o Scrum-u.

Srum Master treba da ima raznovrsniju obuku koja se odnosi ne samo na Scrum već i na tim teoriju, psihologiju timova i potrebno mu je iskustvo na sličnim poslovima.

Product Owner treba da ima obuku za Analitičara i Project Managera i naravno iskustvo na takvim poslovima.

Scrum Master je odgovoran za konstantno podizanje nivoa znanja o Scrum-u u poslovnom sistemu gde se primenjuje.

Što se tiče klijenata i korisnika, njih treba edukovati, na prezentacijama, o prednostima itereativne isporuke softverskih proizvoda u skladu sa principima Scrum-a. To je posao prodavaca softverskih rešenja i Product Owner-a.

Prodavce softverskih rešenja, Scrum Master treba da edukuje na jednosatnim prezentacijama (obukama) o Scrum-u sa dinamikom za koju on proceni da će donositi rezultate.

Odgovor na drugo pitanje tj. kakva obuka za Scrum treba da bude, je takođe dosta kompleksna tema. Sve o Scrum-u (koji je definisan Scrum Guide-om na scrum.org) može da se ispriča u najviše dva sata. Problem je u tome što Scrum nije samo obrada zahteva korisnika, pisanje razvojne dokumentacije i razvoj već i:

– ugovaranje,

– kako definisati metrike,

– provera kvaliteta koda,

– definisanje kvaliteta proizvoda,

– definisanje metrike koja se odnosi na kvalitet proizvoda,

– definisanje metrike za umeravanje produktivnosti tima,

– način dokumentovanja onoga što je realizovano,

– pisanje korisničkih uputstava,

– obuka korisnika,

– definisanje metrika perfomansi sistema,

– kreiranje stres testova,

– kako upravljati konfliktima u timu,

– kako doći do toga da na nivou Development tima postoji pozitivna a ne negativna selekcija (recimo tim odlučuje da izbaci najboljeg developera sa najvećim i najširim znanjem iznoseći kao glavni razlog da se on ne uklapa u tim ili tim odlučuje da je njihova procena kvaliteta proizvoda jedina metrika…),

– …

Za sve ovo je naravno potrebna obuka. Ovakva znanja i veštine se ne dobijaju tako što Development tim sedne i dogovara se kako će to da uradi ili tako što Product Owner (čitaj poslovni Analitičar + Project Manager) ode na Tibet i doživi prosvetljenje. Scrum ne definiše kako se sprovodi edukacija, niti za koje oblasti i veštine je to potrebno raditi. S duge strane čekati da recimo Development tim u skladu sa Empirizmom, na kome se bazira Scrum (čitaj metoda probe i greške) dođe do saznanja, na primer o tome, šta je kvalitet proizvoda, kako se meri i postiže, mislim da je malo previše. Evolucija se bazira na Empirizmu ali malo predugo traje da bi se došlo do pravog rezultata.  Da bi se došlo do produktivnog tima i procesa treba ipak da se ide u mnoge škole i mnogo uči. Da li ta znanja i veštine imaju bilo kakve veze sa Scrum-om? Odgovor je glasno i jasno NE.

Odgovor na treće pitanje o tome ko može i treba da drži obuku na temu Scrum-a je verovatno najproblematičnije. To je zato što su oni koji najmanje znaju, obično najglasniji. Većina Scrum “stručnjaka”, koji drže prezentacije i obuke na temu Scrum-a, u životu nije upravljala timom većim od tri osobe i većina njih nikad nije upravljala nekim projektom koji tako može da se nazove. Najgore je što takvi Scrum “stručnjaci” dođu negde da drže obuku ili predavanje i tako se nalupetaju da su ljudi koji ih slušaju apsolutno zbunjeni oko toga šta je Scrum. Moja topla preporuka, ako vam neko nekad drži Scrum obuku i pomene Toyot-u sa tvrdnjom da od njenih organizacionih principa potiče Scrum, slobodno ga naglavačke izbacite napolje i naplatite mu vaše vreme. PMI ljudi znaju da prepoznaju prevarante i prodavce magle, kojih je nažalost mnogo, ali obično ne reaguju ili zbog toga što im je to ispod nivoa ili zbog toga što ih je strah da će ih optužiti da su protiv promena i nezaustavljivog srljanja u Scrum budućnost. Iskreno se nadam da će se ta situacija promeniti i da će i Scrum, na ovim prostorima, dobiti više kvalitetnih osoba koji će ga razumeti, shvatiti njegove prednosti i nedostatke i o nemu konstruktivno i realno pričati.

Leave a Reply

%d bloggers like this: